foto


Biuro Podróży
TUZINKIEWICZ TRAVEL
 

ul. Pomorska 47 50-217 Wrocław

tel: (071)79 00 505
fax: (071)79 00 506
tel kom: 0+48 787 782 882
biuro@tuzinkiewicztravel.pl

 Mój stan


 

 
wakacje dla aktywnych www.polandtrips.co.uk Yachtguru AS-TOUR Spływy Krutynią www.laflora.pl skyclinic.pl

Wakacje na Raty


Dzięki współpracy z LUKAS BANK dajemy Państwu większe możliwości spełnienia własnych marzeń:


•minimalne formalności, bez poręczycieli

•kredyt można otrzymać nawet w ciągu kilku minut

•możliwość otrzymania kredytu bez zaświadczenia o dochodach, tylko w oparciu o dowód osobisty

•dowolność w wyborze okresu kredytowania, terminu spłaty raty

•możliwość wyboru daty spłaty raty (dopasowania jej do terminu otrzymania wynagrodzenia)

•możliwość ubezpieczenia kredytu od: ◦bezrobocia ◦czasowej niezdolności do pracy ◦poważnych zachorowań

Z NAMI SPEŁNIAJ SWOJE MARZENIA BEZ OGRANICZEŃ!

Potrzebne dokumenty - tylko dowód osobisty !!!

Klienci, którzy nie mogą otrzymać kredytu tylko na podstawie dowodu osobistego, powinni dostarczyć następujące dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów:

•zatrudnieni na podstawie umowy o pracę: ostatni odcinek zaświadczenia o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich trzech miesięcy

•emeryci i renciści: ostatni odcinek emerytury (renty) lub kserokopię decyzji o przyznaniu świadczenia* lub kserokopię ostatniej waloryzacji*

•prowadzący gospodarstwo rolne: zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa lub kserokopię nakazu płatniczego* oraz kserokopię ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS* lub kserokopię ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego*

•prowadzący dzialalność gospodarczą: kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej* oraz kserokopię dowodów opłacenia składek ZUS z ostatnich trzech miesięcy* lub kserokopie poświadczonej przez Urząd Skarbowy deklaracji podatkowej za okres co najmniej ostatnich trzech miesięcy* lub kserokopie dowodów opłacenia podatku dochodowego z ostatnich trzech miesięcy*

•inne żrodła dochodu: według indywidualnych ustaleń * oryginały do wglądu